Индустриални въздушни бариери


EUWIND – подови въздушни завеси

EUWIND – таванни въздушни завеси

 

Предназначени са да предотвратяват навлизането на външен ( топъл или студен) въздух в помещението. С помощта  на Въздушните бариери  се подобрява енергийната ефективност на климатичната система в помещението, което води и до по-ниски експлоатационни разходи и спестяване на средства.