ПРОДУКТИ


Продукти

 

Богатата гама от продукти и модели ни дават възможност да изпълним различни по вид и характеристики  проекти а именно:  халета, болници,  заводски помещения, жилищни и офис помещения.

Ние предлагаме  системи с различни захранващи източници, като метан газ, газ пропан-бутан  и електро енергия.  По този начин се стараем да задоволим  всички желания на нашите клиенти.

 

ИНДУСРИАЛНО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ

EUCERK - ЛЕНТОВИ ГАЗОВИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

EUCERK – ЛЕНТОВИ ГАЗОВИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

EURAD - ТРЪБНИ ГАЗОВИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

EURAD – ТРЪБНИ ГАЗОВИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

EUCERAMIC - КЕРАМИЧНИ ГАЗОВИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

EUCERAMIC – КЕРАМИЧНИ ГАЗОВИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДУСРИАЛНО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

 

EUTERM - ПАНЕЛНИ ТАВАННИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

EUTERM – ПАНЕЛНИ ТАВАННИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО, ОФИС, ХОТЕЛСКО И БОЛНИЧНО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

 

 

EUKLIMA - ТАВАНИ И СТEННИ ЛЪЧИСТИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

EUKLIMA – ТАВАНИ И СТEННИ ЛЪЧИСТИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

EUKLIMA METAL - ТАВАНИ ЛЪЧИСТИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ.

EUKLIMA METAL – ТАВАНИ ЛЪЧИСТИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ.

ИНДУСТРИАЛНО АДИАБАТНО ОХЛАЖДАНЕ

 

EUCOLD - ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ

EUCOLD – ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ

Portacool Jetstream™ - Portable Evaporative Cooler.

Portacool Jetstream™ ПОРТАТИВЕН ОХЛАДИТЕЛ НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ.

 

ИНДУСТРИАЛНИ ВЪЗДУШНИ БАРИЕРИ

EUWIND - ПОДОВИ ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ

EUWIND – ПОДОВИ ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ

EUWIND - ТАВАННИ ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ

EUWIND – ТАВАННИ ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ