EUTERM -панелни таванни излъчватели


EUTERM – панелни тавани  излъчватели , които работят с топла вода, гореща вода или пара.

EUTERM е лъчиста отоплителна система, съставена от излъчващи панели, които работят с топла вода, гореща вода или пара. За загряване на топлоносителя могат да се използват всякакви източници на енергия. Предимствата на таванните лъчисти панели са: равномерно отопление без разслояване на въздуха; отсъствие на шум и липса на запрашеност; намаляване на текущите разходи за отопление; абсолютно безопасни във взривоопасни и пожароопасни среди.  EUTERM е естествена отоплителна система, тъй като пренасянето на топлината от течността към излъчващите панели, а оттам и към помещението, не изисква никакви специални механични или електрически устройства. Целият процес се извършва в съответствие с физическите закони, управляващи пренасянето на топлината /проводимост-конвекция-излъчване/.

 1. Работят с топла вода, гореща вода или пара.
 2. Походящи за помещения с висок риск от пожар или експлозия.
 3. Стоманената повърхност на панелите е обработена за повишаване на излъчващите им способности.
 4. Осигуряват равномерно отопление, дори и в помещения с ниска височина.
 5. Абсолютно безшумна работа.
 6. Естетичен външен вид. Възможност за различно оцветяване.

 

 • КЛИМАТИЗАЦИЯ:
  Възможност за охлаждане през лятото.
 • ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА:
  Чисти и хигиенични помещения, без движение на въздушни маси и прах.
 • УНИВЕРСАЛНОСТ:
  Подходящи за всякаква среда, дори в пожароопасни помещения.
 • НАДЕЖНОСТ:
  Поддръжката се свежда до законовата профилактика, благодарение използването на висококачествени материли.
 • ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК:
  Дългият срок се гарантира от използването на стомана с епоксидно прахово покритие.
 • ИКОНОМИЧНОСТ:
  Пестене на енергия и други текущи разходи.
 • КОМФОРТ:
  Комфортна температура без топлинен градиент. Без съоръжения по пода и стените.
 • БЕЗШУМНОСТ:
  Системата не създава шум.