Какво е Лъчисто индустриално отопление?


Охлаждане с индустриален портативен охладител Portacool Jetstream™. Индустриален портативен охладител  Portacool Jetstream™. Охлаждане с индустриален портативен охладител Portacool Jetstream™. С цел да задоволим желанията на нашите клиенти фирма ВЕВЕН ЕООД обогати гамата си от адиабатни охладители. Предимството на адиабатните охладители е, че те работят на принципа на изпаряване на водата […]

Представяне на най-новият продукт в нашият асортимент.


Какво представлява лъчението?   Директно от Слънцето, естествено и евтино отопление.                         В прекрасен зимен ден, когато излезете от сенчесто място и слънчевите лъчи Ви залеят, мигновенно усещате топлина. Разбира се, това Ваше усещане не се дължи на въздуха, тъй […]

Какво представлява лъчението?