Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

Инфрачервено отопление от SOLARONICS Chauffage SAS

Инфрачервеното лъчение е невидимо за човешкото око. То може да бъде използвано за изпращане на енергия към открити повърхности.

Това електромагнитно лъчение (сравнимо с излъчването на Слънцето) се трансформира в топлина при контакт с повърхността. По този начин могат да се постигнат икономии на енергия, които сравнени със системите иползващи топъл въздух, са с 30% по-ефективни.

Предимства на лъчистото отопление:

  • Не разнася праха в сградата. Безшумно. Резултат: приятна и комфортна атмосфера.
  • Няма въздушно разслоение. Без загряване на големи въздушни маси. Не е необходимо да се инсталират допълнителни дестрафикатори.
  • Значително намалява сметката за отопление на сградата. По-ниска мощност в сравнение с конвекционните системи (без нагряване на въздушната маса). По-високо ниво на комфорт.
  • Загряването е бързо.
  • Възможно е зоново отопление.

Приложения на лъчистото отопление:

Тази техника се използва в различни по обем сгради: големи помещения с височина над 5 метра, много зле изолирани или неизолирани помещения, могат да се използват за отопление само на една зона или част от сграда.

Продуктова гама на «Инфрачервени лъчисти излъчватели»

Продукти

Керамични излъчвател SRII
Решение, особено подходящо за отопление на високи сгради: добре или зле изолирани, които имат висок въздухообмен
Затворен керамичен излъчвател SRII „Естетично” решение за отопление на сгради: с голям обем, слабо изолирани и висок въздухообмен
Затворен керамичен излъчвател SRII/SRII – „Място за поклонение“Лъчисти керамични излъчватели – Особено подходящо решение за отопление на „Места за поклонение“.
SolarHP Високоефективна газово лъчиста тръба
Решение, особено подходящо за отопление на сгради: индустриална висша степен с голям обем, слабо изолирана с висока скорост на обновяване на въздуха
SolarHP R високоефективна излъчвана на газ лъчиста тръба „Премиум“ решение за отопление на сгради: индустриална висша степен с голям обем, слабо изолирана с висока скорост на обновяване на въздуха
Високоефективна газова лъчиста кондензационна тръба SolarHP RC Най-доброто в класа“ решение за отопление на сгради: индустриална висша степен с голям обем, слабо изолирана с висока скорост на обновяване на въздуха
Мулти-горелки лъчисти мрежи Euroline & Harmoline „Персонализирано“ решение за отопление на сгради: високо лошо изолирано с висока степен на обновяване на въздуха
Газова лъчиста лента RayLine
Директна децентрализирана персонализирана отоплителна система за сгради: с минимална височина от 4 метра добре изолирана с труден достъп …

    %d bloggers like this: