Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

ОХЛАЖДАНЕ

Индустриално охлаждане.

Специализиран адиабатен охладител

„K-серията“ (Кухня) е специално проектирана за големи и търговски кухни. Основният му обхват е да осигурява студен въздух и в същото време да компенсира засмуканият въздух от вентилационните чадъри, като предотвратява неконтролирано засмукване на въздуха от открито или от съседни помещения.


Адиабатно охлаждане.

Адиабатен охладител за стенен монтаж

Въздушен поток между 10.000 m³ / h и 20.000 m³ / h

Адиабатен охладител за покривен монтаж

Въздушен поток между 10.000 m³ / h и 13.000 m³ / h

Високо производителен охладител за покривен монтаж

Въздушен поток между 20.000 m³ / h и 30.000 m³ / h

Мобилен адиабатен охладител

Доставяне на пресен и охладен въздух от 12 500 до 21 238 m3 / час

Скорост на въздушното течение – 40 км / час

Таванни лъчисти панели

Чисти и хигиенични помещения, без движение на въздушни маси и прах.

Домашни и офис лъчисти системи за охлаждане

Охладителни тавани за дома и офиса.

Патентован многослоен лъчист панел, подходящ за стенен и таванен монтаж.

Топлопроводимост на плоскостите 0,21 W/mK. Охладителна мощност (DIN EN 14240) 49W/sqm(∆T:8K).                                                                                     

Висока ефективност и енергоспестяване.

Охладителни тавани. Подвижен многослоен лъчист панел, с МЕДНА хидравлична верига и размери 60×60 cm.

  1. Създадени за да се улеснят операциите при инспекции на съоръжения над тавани в обществени помещения. Осигуряват бърз достъп за контрол и инспекция.
  2. Охладителна мощност (DIN EN 14240) 70 W/m2 (∆t: 8k). Тип на ръба E15, A, D2.
  3. Различни варианти, гладки и звукопоглъщащи, с видими ръбове или краища, скрити в структурата.
%d bloggers like this: