Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

СОЛАРОНИКС

ВЕВЕН ООД е основен представител на SOLARONICS Chauffage SAS

&


Като доказателство за професионализма и отдаденоста си към настоящите и бъдещи клиенти, ВЕВЕН ООД се стреми да предложи най-доброто на пазара за Отопление и Охлаждане.

Искаме да Ви представим най-новите продукти на нашите партниори SOLARONICS Chauffage SAS . СОЛАРОНИКС е Френски производител на децентрализирани отоплителни и охладителни уреди за ИНДУСТРИЯТА и УСЛУГИТЕ.

ПЪЛНАТА ГАМА ПРОДУКТИ:


ИНФРАЧЕРВЕНО ОТОПЛЕНИЕИнфрачервеното лъчение е невидимо за човешкото око. То може да се използва за изпращане на енергия към открити повърхности. Това електромагнитно излъчване (сравнимо с излъчването на Слънцето) се трансформира в топлина при контакт с повърхността. Използвайки тази техника, могат да се постигнат икономии на енергия до 30% в сравнение със система за топъл въздух...

ТОПЪЛ ВЪЗДУХВъздухът в сградата или взет отвън се нагрява от нагреватели или генератори за топъл въздух. За да спестите енергия, силно се препоръчва да инсталирате дестрафикатори за височини над 6 метра. Използвайки топлината, която е близост до тавана, се постигат икономии на енергия от 30%. Тези продукти отговарят на изискванията за ЕИО енергоспестяващи сертификати – стандартизирани оперативни листове IND-BA-110 и BAT-TH-142.

КОНДЕНЗАЦИЯКондензационните уреди са проектирани да възстановяват цялата топлина, която обикновено се губи в дима (латентна топлина). По този начин се постига ефективност на горене от над 100%. Поради много високата ефективност и модулацията на мощността, спестяванията при потреблението на газ са:
15% в сравнение със стандартен нов уред
45% в сравнение с правилно поддържан стандартен уред от 90-те години

КОНТРОЛВ допълнение към стандартния ни диапазон на управление, представляващ най-подходящите, повтарящи се и рентабилни функционални изисквания, предоставени от нашия технически отдел, ние също разработваме функционалности по най-строгите спецификации (Airbus, Coca-Cola, RATP, SNCF)

    %d bloggers like this: