Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

Системи за лъчисто отопление от ВЕВЕН ООД

Какво е индустриално лъчисто отопление?

Благодарение на  лъчистото отопление е възможно да се отопляват само определени зони в помещението, а чрез модула за управление с  различните му програми и функции се дава възможност на клиентът сам да определя кога и как да работи системата, което от своя страна води до още по – голяма ефективност и икономичност. С нашите системи е възможно намаляването на експлоатационни  разходи без да се занижава комфорта в работното помещение.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: