Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

Представяне на най-новият продукт в нашият асортимент.

Охлаждане с индустриален портативен охладител Portacool Jetstream™.

Индустриален портативен охладител  Portacool Jetstream™.

Охлаждане с индустриален портативен охладител Portacool Jetstream™. С цел да задоволим желанията на нашите клиенти фирма ВЕВЕН ЕООД обогати гамата си от адиабатни охладители. Предимството на адиабатните охладители е, че те работят на принципа на изпаряване на водата и охлаждане на въздушният поток. При преминаване на въздушният поток през медията, чрез KUUL Comfort ™ изпарител медиите се постига максимален комфорт и охлаждане. Преимуществото на този тип охладители е в това, че те могат да бъдат премествани в различни зони на натовареност на производственият процес. След успешното изпълнение на проекта по отоплението на завода за авточасти  „Монтюпе” – гр. Русе клиентът се обърна отново към нас за изпълнението и на охладителната част  от подобрението на работната среда и повишаване производителността на служителите. С представянето на портативният(преносим) изпарителен охладител  Portacool Jetstream ™.  Клиентът  поръча 6 бр. от най-големите а именно Portacool Jetstream™ 260 – Portable Evaporative Cooler.

Leave a Reply

%d bloggers like this: