"МБАЛ Черноморска"-Бургас

Комплексът, който гледа към Черно море, е открит в края на юни 2012 и се състои от 8 етажа, от около 1500 м ² всяка; на всеки етаж има 35 стаи, разделени в стаи за пациенти и операционни такива.

CARLIEUKLIMA, заедно с партньора си "VEVEN" ООД, взе участие в различните етапи на реализацията, от проектирането на кондициониращи системи, пълно на доставка и монтаж, до окончателното им инспектиране.

Полезни и важни са индикациите, дадени от CARLIEUKLIMA на българския планов персонал за използването на лъчиста кондициониране на тавана с метални плоскости, свързани с специфично въздушно третиране, с цел постигане на високи стандарти за качество на околната среда комфорт и хигиена на въздуха, и освен това, да се ограничи потреблението на енергия, както е изрично поискано от купувача.

Системата от метални лъчисти панели EUKLIMA метал, предложени от CARLIEUKLIMA, е поставена в почти всички стаи, включително и тези, които работят, благодарение на отличителните характеристики на тези панели за отопление и охлаждане на помещенията на стаите:

-висока термична лъчиста изход
-лесна инспекция и поддръжка
-поглъщане на звука
-модулност и гъвкавост във всички диапазони
-съвместимост и адаптивност към архитектурните и структурни изисквания.

CARLIEUKLIMA изпълнява важна роля и в предлагането на системи, които използват възобновяеми енергийни източници, като слънчеви топлинни панели и въздух/вода термопомпи, всички разположени в равнина покрива покриване на болничната структура.

Основно е от CARLIEUKLIMA, за най-добро управление на различните системи, инсталирани от "VEVEN" ООД (бойлери, термопомпи, охладители, пречиствателни агрегати, възстановяващи устройства, слънчеви термични панели, хидравличен вериги на лъчиста таван, измерване системи на екологичните параметри) проектирането и пълната доставка на електронния регламент, включени в съответния софтуер.

Цел

Проектиране и монтаж на EUCLIMA метална система, която дава висока екологична комфорт и ниска консумация на енергия

Клиент

МБАЛ Черноморска ООД

Дата

1 август 2012

%d блогъра харесват това: