Системи за отопление и охлаждане
Системи за отопление и охлаждане

"Монтюпе"-Русе

Монтаж на EUCERAMIC нагреватели на локален участък в помещение с голям въздушен обмен.

Казус: ние трябваше да проект и инсталирате EUCERAMIC нагреватели над PENATRAND съоръжение линия.

Резултат: температурата в зоната около 200 м ², която постигнахме след монтажа, е 22 º C и сме изпълнили изискванията на клиента.

Опит: Проектът е завършен успешно. Ние инсталиран EUCERAMIC той модел на 8 метра височина и сме постигнали отлични резултати в тази зона.

Подробности за проекта

Проектиране и монтаж на EUCERAMIC нагреватели на локален участък в помещение с голям въздушен обмен.

Клиент: Монтюпе

Дата: 11 Februery, 2013

%d bloggers like this: