Индустриални въздушни бариери

 Предназначени са да предотвратяват навлизането на външен ( топъл или студен) въздух в помещението. С помощта  на Въздушните бариери  се подобрява енергийната ефективност на климатичната система в помещението, което води и до по-ниски експлоатационни разходи и спестяване на средства.