Лентови излъчватели

Системите за лъчисто отопление работят с природен газ или пропан-бутан. Те са подходящи за отопляване на големи или средно големи помещения, които се използват за граждански, промишлени или търговски цели. Правилното проектиране и монтаж на системите ще осигури максимална ефективност, безопасност, постоянна температура и ще предотврати изпускането на вредни емисии в атмосферата. Системата е съставена от тръбни модули, изработени от алуминизирана стомана, които се монтират по тавана на помещението. Въздухът в тръбите се нагрява посредством горивна камера, разположена извън помещението. Работната температура на системата варира между 150˚С и 250˚С. След нагряването им тръбите излъчват топлина в инфрачервения сектор на вълната и загряват помещението, без да създават движение на въздушни маси. Постоянната циркулация на горещ въздух между горивната камера и тръбите се осъществява чрез центробежен вентилатор.

 1. Tръби, изработени от алумизирана и калоризирана стомана.
 2. Висока ефективност и ниски експлоатационни разходи. 
 3. Възможност за използвене на специализиран софтуер, който да контролира топлинните процеси.
 4. Възможност за монтаж на горивната камера и газовото трасе извън помещението. 
 5. Рециркулационна камера, изработена от неръждаема стомана и високоефективна горелка.
 6. Равномерно разпределение на топлината из цялото помещение.
 • ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА:
  Без движение на въздушни маси. Чисти и хигиенични помещения.
 • УНИВЕРСАЛНОСТ:
  Подходящи за всякаква среда.
 • НАДЕЖДНОСТ:
  Благодарение използването на висококачествени материли, поддръжката се свежда до законовата профилактика.
 • ИКОНОМИЧНОСТ:
  Пестене на гориво при използване на системата.
 • КОМФОРТ:
  Комфортни условия на труд. Без топлинни разслоения. Без отоплителни уреди по пода или стените.
 • БЪРЗИНА:
  Стартира и достига пълна мощност за кратко време.
 • ТИШИНА:
  Липса на шум в помещението.