МБАЛ Черноморска – Бургас

МБАЛ Черноморска – Бургас

Комплексът, който гледа към Черно море, е открит в края на юни 2012 г. и е съставен от 8 етажа, на около 1500 m² всеки, на всеки етаж има 35 помещения, разделени на стаи за пациенти и операционни.

Производителят на системата  заедно с партньора си „ВЕВЕН“ ООД от София, взеха участие в различните етапи на реализацията, от проектирането на климатични системи. От цялостно снабдяване и монтажа  до техния окончателен преглед. Полезни и важни са индикациите, дадени от производителят на системата на българския персонал по планирането за използването на лъчисто кондициониране на тавана с метални панели, присъединени към специфична обработка на въздуха.

С цел постигане на високи стандарти за качество на екологичния комфорт и хигиената на въздуха и освен това да се ограничи консумацията на енергия, както е изрично поискано от купувача. Системата от  метални лъчисти панели, е вмъкната в почти всички помещения, включително и работещите, благодарение на отличителните характеристики на тези панели при отоплителните и охлаждащите.

Операции на помещенията:

-висока топлинна излъчваща мощност

-лесна проверка и поддръжка

-поглъщане на звук

 -модулност и гъвкавост във цялата гама

-съвместимост и адаптивност към архитектурните и структурни изисквания.

Производителят на системата  изпълни  важна роля и в доставката на системите, които използват възобновяема енергия, като слънчеви топлинни панели и термопомпи въздух / вода, всички позиционирани в равнинния покрив на болничната конструкция. Най-доброто   управление на различните системи, инсталирани от „ВЕВЕН“ ООД (котли, термопомпи, чилъри, блокове за пречистване на въздуха, рекуператори, слънчеви термопанели, хидравлични вериги на лъчистия таван, измервателни системи на екологични параметри) дизайнът и пълното предлагане на електронното регулиране, включващи съответния софтуер.

 ВИСОК  ЕКОЛОГИЧЕН КОМФОРТ И НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

 Клиент БОЛНИЦА ЧЕРНОМОРСКА ООД

Дата 1 август 2012 г.

Сподели:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/veven1/public_html/wp-content/plugins/onwebchat/onwebchat.php on line 461